Härmed kallas alla medlemmar till
Höstmöte på värdshuset Måns Ols lördagen den 23 oktober KL 10

Förslag till höstmötes punkter 

1.   Mötets öppnande

2.   Fastställande av dagordning

3.   Val av mötesordförande              

4.   Val av mötessekreterare

5.   Val av två justerare tillika rösträknare

6.   Framtidsidéer

7.  Vattenskidskolan. Upplägg och personal till 2022

8.    Anläggningen- något som behöver göras?

9.    Klubbdag? Vad skall göras och när? Renovera träningsbryggan? Måla?

10.  Läger: Spontana och/eller planerade så som egna, Gusten alla betalar själva?  Annan…
       MVWF läger hos oss? Något för de mellan nybörjare och tävlingsåkare?

11. Dragbåtsförarutbildning aktuella/intresserade/nuvarande till 2022.
       Domarutbildnings vilka? Annan utbildning?

12. Tävlingsansökan till 2022 på sjön Silvköparen

13. Beslut om olika datum så som: (om lika som året innan så skulle det bli enligt nedan)

Kalendarium 2022 förslag

·       Årsmötet lördagen den 12 mars KL 10 Måns Ols

·       Klubbdag vid sjön fredagen den 15 april KL 10.00

·       Sjösättning lördagen den 23 april KL 10.00

·       Vår- och dragbåtsförarmöte lördagen den 7 maj KL 10.00

·       Vattenskidskolan datum kommer när semesterdatum och liknande är satt

·       DITEC CUP 8,15,22 juli 18.00 trick- och slalomtävling

·       Upptagning av allt ur sjön lördagen den 1 oktober från KL 9

·       Höstmöte på Måns Ols lördagen den 15 oktober KL 10

14. Övriga frågor

   a. Något om nästa dragbåt- beslutande i frågan är styrelsen när det är dags.
       Förslag på medel, tågordning och tidpunkter med ev. sökning av medel och
       beställning.

   b. 19820805

15. Mötets avslutande

 

Formulärets överkant

Nu betalar vi in medlemsavgifterna in till Bankgiro 598–5106.
Medlemsavgift t o m 18 år är 150 kr, för vuxen 300 kr och för familj 400 kr.

Kallelse till Vårmöte utanför klubbstugan om möjligt 2021 lördagen den 8 maj KL 10.00

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3.  Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. A Nya projektet? B Hoppet? C Annat?

7.  Vattenskidskolan datum och ledare? Fortsättningskurs datum och ledare?

8. Presentation och folk till projektet: Få ännu flera vattenskidåkande ungdomar
         i Silvköparens VSK att stanna kvar i idrotten.

9. Träningsläger

10. Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2021 lördagen den 8 maj direkt efter vårmötet

1.  Mötets öppnande

2.  Fastställande av dagordning

3.  Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Krav på registerutdrag fr.o.m. 1 jan, 2020!

 (2019-08-31 07:50)

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn.
Beslutet träder i kraft 01-01-2020. 
Läs mer

7. Genomgång av dragbåtsreglerna.

8. Dragbåtsförarutbildning? Nya båtförare? Anmält intresse i skrivande stund Robin och Niclas. Mentorer?

9. DITEC-CUP 14/7; Förare trick? Förare slalom?

10. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

11. Övriga frågor.

 


 

Härmed kallas alla medlemmar till höstmöte på Måns Ols lördagen den 24 oktober 2019 KL 10

Förslag till höstmötes punkter
 

1.   Mötets öppnande

2.   Fastställande av dagordning

3.   Val av mötesordförande

4.   Val av mötessekreterare

5.   Val av två justerare tillika rösträknare

6.   Framtidsidéer

7.  Vattenskidskolan. Upplägg och personal till 2021

8.    Anläggningen

9.    Klubbdag? Vad skall göras och när?

10.  Läger

11. Dragbåtsförarutbildning aktuella/intresserade/nuvarande till 2021. Annan utbildning?

12. Tävlingsansökan till 2021 på sjön Silvköparen

13. Beslut om olika datum så som: (om lika som året innan så skulle det bli enligt nedan)

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutandeVårmöte i klubbstugan 2020 lördagen den 9 maj KL 10.00

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3.  Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. A Nya projektet? B Hoppet? C Annat?

7. Tävlingar 2020? Hur hanterar vi frågan under rådande pandemi?

8.  Vattenskidskolan datum och ledare

9. Träningsläger

10. Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2020 lördagen den 9 maj direkt efter vårmötet

1.  Mötets öppnande

2.  Fastställande av dagordning

3.  Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Vår kassör har uppmärksammat att RF har gått ut med bindande föreskrifter för föreningar med ungdomsidrott, hur hanterar vi frågan? Alternativet kan bli böter.
 

Krav på registerutdrag fr.o.m. 1 jan, 2020!

 (2019-08-31 07:50)
Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt eller regelbunden kontakt med barn.
Beslutet träder i kraft 01-01-2020. Läs mer

7. Genomgång av dragbåtsreglerna.

8. Dragbåtsförarutbildning? Nya båtförare? Stefan Lindberg är tillbaka
   Anmält intresse i skrivande stund Emil, Li, Robin och Erika. Mentorer?

9. DITEC-CUP Förare trick? Förare slalom?

10. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

11. Övriga frågor.


 

Härmed kallas alla medlemmar i Silvköparens Vattenskidklubb till årsmötet lördagen den 14 mars KL 10 på
Måns Ols värdshus, välkomna
! Verksamhetsberättelsen 2019 kommer att finns färdig på mötet och senare på hemsidan under knappen ”klubbrummet”.

 

    Förslag till dagordning

1.        Mötets öppnande

2.        Fastställande av dagordning

3.        Val av mötesordförande

4.        Val av mötessekreterare

5.        Val av två justerare tillika rösträknare

6.        Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

7.        Föregående årsmötesprotokoll läses upp

8.        Behandling av 2018 års verksamhetsberättelse

9.        Behandling av 2018 års ekonomiska berättelse

10.     Behandling av 2018 års revisionsberättelse

11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

12.    Val (Namn inom parentes är de som har posten till årsmötet, årsmötet beslutar om fortsättningen)

 

Valbar:

 

Post

Funktionär som sitter på posten idag:

2021

2 år

Ordförande

Bo Sjöström

2020

2 år

Kassör

Anton Sjöström

2020

2 år

Sekreterare

Peter Andersson

2020

2 år

Ledamot

Daniel Lennkvist

2021

2 år

Ledamot

Joakim Svedell

2021

2 år

Styrelse suppleant

Jakob Fors

2020

2 år

Styrelse suppleant

Jenny Lindbom

2021

2 år

Revisor 2 år         

Gus Ekman

2020

2 år

Revisor 2 år         

Joakim Svedell

2021

2 år

Revisor suppleant

Jakob Fors

2021

2 år

Dragbåtsansvarig

Bo Sjöström

2021

2 år

Materielansvarig

Jakob Fors

2020

1 år

Anläggningsansvarig

Styrelsen

2021

2 år

Ungdomsansvarig/ Vattenskidskolechef

Bosse Sjöström

2020

1 år

1. valberedare sammankallande

William Sjöström

2020

1 år

2. valberedare

Magnus Nordlund

2020

1 år

Tävlingsledare

Bosse Sjöström

2020

1 år

Dragbåtsgruppen

Daniel Lennkvist

2020

1 år

Plockbåts- och säkerhetsgruppen

Anton Sjöström och William Sjöström

2020

1 år

Kioskgruppen

Peter Andersson och Jakob Fors

2020

1 år

Högtaleri- och kommunikation

Bosse Sjöström

2020

1 år

Hoppgruppen

Jakob Fors & Daniel Lennkvist

2020

1 år

Bangruppen

Magnus Nordlund & Daniel Lennkvist

2020

1 år

PR-gruppen

Bosse Sjöström

13.     Fastställande av medlemsavgiften år 2021

14.     Fastställande av åkavgiften 2020

15.     Fastställande av träningstider 2020

16.     Kapitalbidragsansökan, revidering av 2020 års äskning

17.     Disponering av konton och firmatecknare för Silvköparens VSK

18.     Övriga frågor

19.     Prisutdelning: Årets propeller 2019, prisutdelare 2018 år pristagare Andreas Norgren.

20.    Mötets avslutande      


                                                                                                                     


Härmed kallas alla medlemmar till höstmöte på Måns Ols lördagen den 26 oktober 2019 KL 10

Förslag till höstmötes punkter

1.                   Mötets öppnande

2.                   Fastställande av dagordning

3.                   Val av mötesordförande

4.                   Val av mötessekreterare

5.                   Val av två justerare tillika rösträknare

6.                 Framtidsidéer

7.        Vattenskidskolan. Upplägg och personal till 2020

8.                  Anläggningen inkl hoppet..

9.                   Klubbdag vad skall göras och när

10.               Läger för elitsatsande ungdom och juniorer? För de tävlande?

11.               Dragbåtsförarutbildning aktuella/intresserade/nuvarande till 2020. Annan utbildning?

12.               Tävlingar 2020 på sjön Silvköparen

13.                Beslut om olika datum så som: ( om lika som året innan så skulle det bli enligt nedan)

·                                     Årsmötet lördagen den 14 mars KL 10 Måns Ols värdshus

·                                      Klubbdag vid sjön lördagen den 18 april KL 10.00

·                                     Sjösättning lördagen den 25 april KL 10.00

·                                     Vår- och dragbåtsförarmöte lördagen den 9 maj KL 10.00

·                                     DITEC CUP 11, 17 eller 24  juli trick- och slalomtävling

·                                     Upptagning av allt ur sjön lördagen den 13 oktober från KL 9

·                                     Höstmöte på Måns Ols lördagen den 3, 10 eller 17 oktober

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

 


Förslag till dagordning

Vår- och dragbåtsmöte i klubbstugan 2018 lördagen den 5 maj KL 10.00

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av två justerare tillika rösträknare

7.  A.Nya projektet dusch och toalett. B Hoppet. C Omläggning av plattor. D Annat?

8. Tävling DITEC CUP 11 juli KL 18.00 trick- och slalomtävling.
     
Något som skall till? Är vi beredda? Anläggningen?

9.     Vattenskidskolan datum och ledare

10. Träningsläger och ungdom elit satsningspengar från Idrottslyftet

11. Resning och förnyelse i skidboden?

12. Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2018

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

7. Genomgång av dragbåtsreglerna.

8. Dragbåtsförarutbildning? Nya båtförare?
   Anmält intresse i skrivande stund Gustav Grip

9. Tävlingar 2018 DITEC-CUP Förare trick? Förare slalom?

10. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

11. Övriga frågor.


 

Härmed kallas alla medlemmar till höstmöte på Måns Ols lördagen den 28 oktober 2017 KL 10

Förslag till höstmötes punkter

1.                   Mötets öppnande

2.                   Fastställande av dagordning

3.                   Val av mötesordförande

4.                   Val av mötessekreterare

5.                   Val av två justerare tillika rösträknare

6.                 Framtidspunkten på alla kommande möten

7.        Vattenskidskolan. Upplägg och personal till 2018

8.                  Anläggningen

9.                   Klubbdag vad skall göras och när

10.               Läger för elitsatsande ungdom och juniorer? För de tävlande?

11.               Dragbåtsförarutbildning aktuella/intresserade/nuvarande till 2018. Annan utbildning?

12.               Tävlingar 2018 på sjön Silvköparen

13.                Beslut om olika datum så som: ( om lika som året innan så skulle det bli enligt nedan)

·                                     Årsmötet lördagen den 10 mars KL 10 Måns Ols värdshus

·                                      Klubbdag vid sjön lördagen den 14 april KL 10.00

·                                     Sjösättning lördagen den 21 april KL 10.00

·                                     Vår- och dragbåtsförarmöte lördagen den 5 maj KL 10.00

·                                     Sjötillsjö xxxx maj

·                                     DITEC CUP 11 juli KL 17.30 trick- och slalomtävling

·                                     Upptagning av allt ur sjön lördagen den 13 oktober från KL 9

·                                     Höstmöte på Måns Ols lördagen den 27 oktober KL 10

14. Övriga frågor

a: Inköp 2018

b: Hoppet

c: övriga

15. Mötets avslutande

 


 

Härmed kallas alla medlemmar i Silvköparens Vattenskidklubb till årsmötet lördagen den 25 mars KL 10 på Måns Ols värdshus, välkomna! Verksamhetsberättelsen 2016 finns färdig på mötet och senare på hemsidan under knappen ”klubbrummet”.

    Förslag till dagordning

1.        Mötets öppnande

2.        Fastställande av dagordning

3.        Val av mötesordförande

4.        Val av mötessekreterare

5.        Val av två justerare tillika rösträknare

6.        Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

7.        Föregående årsmötesprotokoll läses upp

8.        Behandling av 2016 års verksamhetsberättelse

9.        Behandling av 2016 års ekonomiska berättelse

10.     Behandling av 2016 års revisionsberättelse

11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

12.     Val (Namn inom parentes är de som har posten till årsmötet, årsmötet beslutar om fortsättningen)

Valbar:

 

Post

Funktionär som sitter på posten idag:

2017

2 år

Ordförande

Bo Sjöström

2018

2 år

Kassör

Anton Sjöström

2018

2 år

Sekreterare

Peter Andersson

2018

2 år

Ledamot

Christer Amsler

2017

2 år

Ledamot

Oskar Schütte

2017

2 år

Styrelse suppleant

Johan Frank

2018

2 år

Styrelse suppleant

Daniel Lennkvist

2017

2 år

Revisor 2 år         

Gus Ekman

2018

2 år

Revisor 2 år         

Joakim Svedell

2017

2 år

Revisor suppleant

Jakob Fors

2017

2 år

Dragbåtsansvarig

Bo Sjöström

2017

2 år

Materielansvarig

Jakob Fors

2018

1 år

Anläggningsansvarig

Gus Ekman

2017

2 år

Ungdomsansvarig/ Vattenskidskolechef

Bosse Sjöström

2017

1 år

1. valberedare sammankallande

William Sjöström

2017

1 år

2. valberedare

Jakob Fors

2017

1 år

Bingolottoansvarig

Styrelsen

2017

1 år

Tävlingsledare

Bosse Sjöström

2017

1 år

Dragbåtsgruppen

Daniel Lennkvist

2017

1 år

Plockbåts- och säkerhetsgruppen

Anton Sjöström och Gus Ekman

2017

1 år

Kioskgruppen

Peter Andersson och Jakob Fors

2017

1 år

Högtaleri- och kommunikation

Bosse Sjöström

2017

1 år

Hoppgruppen

Jakob Fors & Daniel Lennkvist

2017

1 år

Bangruppen

Niclas Andersson & Daniel Lennkvist

2017

1 år

PR-gruppen

Bosse Sjöström

13.     Fastställande av medlemsavgiften år 2018

Medlemsavgiften just nu Ungdom upp till 18 år 150 kr Vuxen           300 kr Familj           400 kr

14.     Fastställande av åkavgiften 2017

Fastställande av åkavgiften tidigare: Ungdom upp till 18 år 50 kr/åk med max avgift på 500 kr/säsong Vuxna och familjer 50 kr/åk med max avgift på 1000 kr/säsong

15.     Fastställande av träningstider 2017

16.     Kapitalbidragsansökan, revidering av 2017 års äskning

17.     Disponering av konton och firmatecknare för Silvköparens VSK

18.     Övriga frågor: A. Inför klubbdagen datum och inriktning B: Vattenskidskolan C övriga frågor

19.     Prisutdelning: Årets propeller 2016, prisutdelare Albin Wallén.

20. Mötets avslutande                                                                 


Härmed kallas alla medlemmar till höstmöte på Måns Ols lördagen den 29 oktober 2016 KL 10

Förslag till höstmötes punkter

1.                   Mötets öppnande

2.                   Fastställande av dagordning

3.                   Val av mötesordförande

4.                   Val av mötessekreterare

5.                   Val av två justerare tillika rösträknare

6.                 Framtidspunkten på alla kommande möten

7.        Vattenskidskolan. Upplägg och personal till 2017

8.                  Anläggningen

9.                   Klubbdag vad skall göras och när?

10.               Läger för elitsatsande ungdom och juniorer? För de tävlande?

11.               Dragbåtsförarutbildning aktuella/intresserade/nuvarande till 2017. Annan utbildning?

12.               Tävlingar 2017 på sjön Silvköparen

13.                Beslut om olika datum så som: ( om lika som året innan så skulle det bli XXXX)

 • Årsmötet lördagen den 11 mars KL 10 Måns Ols värdshus

 •  Klubbdag vid sjön lördagen den 15 april KL 10.00

 • Sjösättning lördagen den 22 april KL 10.00

 • Vår- och dragbåtsförarmöte lördagen den 6 maj KL 10.00

 • Sjötillsjö xxxx maj

 • DITEC CUP 12 juli KL 17.30 trick- och slalomtävling

 • Upptagning av allt ur sjön lördagen den 14 oktober från KL 9

 • Höstmöte på Måns Ols lördagen den 28 oktober KL 10

14. Övriga frågor

16. Mötets avslutande


 


Vårmöte i klubbstugan 2016 lördagen den 7 maj KL 10.00

 

 Förslag till dagordning

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av två justerare tillika rösträknare

6.   SjötillSjö 21 maj förbi Broddbobadet info, frågor, planering och personal

7.  Tävlingar DITEC CUP 13 juli KL 17.30 trick- och slalomtävling.

      Något som skall till? Är vi beredda? Anläggningen?

9.     Vattenskidskolan datum och ledare

10. Träningsläger och ungdom elit satsningspengar från Idrottslyftet

11. Swisch?

12. Nya projekt? Spons?

13. Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2016

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Dragbåten, info runt nyheter och Linc 2,0 mappar ut

7. Genomgång av dragbåtsreglerna.

8. Dragbåtsförarutbildning? Nya båtförare?

9. Tävlingar 2016 DITEC-CUP Förare trick? Förare slalom?

10. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

11. Övriga frågor.
 

 

Gällande dragbåtsförarregler 2015 enligt dragbåtsförarmötet

Dragbåt

1.      Dragbåtsfond. (1987)

2.      Förarna skall se till att dragbåten städas inför varje träning & tävling.
Städningen antecknas i loggboken. (1995, 2005)

3.      Utrustning som skall finnas i dragbåten är flytväst och paddel (2013)

4.      Inga blöta dräkter eller shorts i dragbåten. (1997)

5.      Det får vara max 17 liter i tanken (2007)

6.      Allmän uppmaning att hålla dragbåten ren” som tillägg. Diskussion om att vara försiktiga vid angöring av brygga och att förorda Eco-Driving för att spara båt, natur och energi.(2014)

Förare

1.      Ordförande och ansvarig för jourschemat är de som godkänner nya dragbåtsförare. (2011)

2.      Nya förare som provar in beslutas på dragbåtsförarmötet. Minimiålder 18 år skall ha tillgång till bil som ordinarie dragbåtsförare, däremot så får man börja övningsköra som 16 åring.
Båtförarmötet ser mycket till mognad och lämplighet för de som skall ges chansen att prova in. Finns behov kan båtförarmötet kallas in under säsong. (1996, 2001, 2002, 2007)

3.      Antalet som får pröva in som dragbåtsförare varje år rekommenderas till två stycken. (1994, 1998)

4.      Dragbåtsförare skall utbildas inom klubben. (1996)

5.      Förare som har erhållit nyckel/kod föregående säsong eller tidigare kan agera instruktör för övningskörande förare. Det är viktigt att vara aktiv och inte bara ”åka med” då någon övningskör. (1997)

6.      Dragbåtsförare ska ha betalt medlemsavgiften för att få köra (1999, 2000)

7.      Övningskörande skall ha en mentor som följer upp körningen. (2003)

8.      Det är tillåtet att köra sin mentor om det finns en vuxen i båten.
Under mentors ansvar. (2008, 2011)

9.      Det är av yttersta vikt att vi årligen genomför dragbåtsförarutbildning, Bo mejlar till de som aktuella för utbildning i år. (2008)

Nyckel & tillgång till koden

1.      För att få behålla nycklarna måste man sköta dragbåtsjouren. (1994)

2.      Förare som ej sköter sin jour: "En gång ingen gång, två gånger alltid"= lämnar tillbaka nycklarna. Efter en missad körning skall en prickfria joursäsonger genomföras, annars nycklarna åter.
Råder omständigheter föraren ej kan styra över själv, så avgör mötet om föraren skall bli prickad eller ej. Anmärkning meddelas föraren. (1996, 2002)


 

Ansvaret

1.      Enligt tidigare beslut skall följande fortlöpa: båtansvarig behöver ej betala åkavgift. (1983)

2.      Det bör alltid finnas livräddare i dragbåten. Under hopp skall det alltid finnas vuxen livräddare med flytväst. (1994, 1998, 2004)

3.      Flytväst skall alltid finnas i dragbåten bakom passagerarnas ryggstöd. (1994)

4.      Alla medlemmar skall känna till vad som dragbåtsförarmötet beslutar. (1995)

5.      Styrelsen äger rätt att bestämma hur dragbåten får användas. Han har även rätt att kräva återlämnande av nycklar om hans förhållningsorder inte följs. Om diskussion uppstår
kallas det till extra båtförarmöte. Tyngder är därför förbjudna liksom någon form av extra dragstång enligt rekommendationer från Correct Craft. (Styrelsen 1997, 1998, 2000, 2011)

6.      Under ungdomskvällen bör minst en förälder finnas på land. (1998, 2000, 2006)

7.      Max antalet passagerare rekommenderas till 2 personer (2000, 2004)

Jouren  

1.      Kan man ej köra sin jourtid, så skall man själv ordna ersättare bland dragbåtsförarna i så god tid som möjligt. Bytet skall antecknas på hemsidan. (1996, 2011)
Förare har möjlighet att ställa in träningen om han ej kan ordna annan förare. Jourförare måste först kontakta till alla båtförare och försöka byta sin körning). Sedan meddelar
föraren Bo och Bo mejlar ut info till alla medlemmar. Föraren ska då ringa till Bo och Bo mejlar till samtliga medlemmar. Och sätta upp en lapp vid stugan om det är möjligt (2008)

2.      Alla förare rekommenderas att hjälpa varandra under jouren. (1993)

3.      Om åkare ej finns på plats inom en kvart från träningens start, kan jourföraren åka hem om den vill. (1996) (2013)

4.      Tavlan ersätts med nytt formulär. Båtföraren ansvarar för att den fungerar och läggs i kassörens fack efter avslutat träning. (1998)

5.      När båten ställs in följer senast använda dunkar in i båthuset. (1998)

6.      Vid åskväder har båtföraren rätt att åka hem om åskvädret ej har avtagit efter en kvart. (1998, 2013)

7.      Jourföraren har rätt att bryta vardagsträningen KL 21:00 och helgträningen KL 19:00 (2000).

Träning / tävling

1.      Åktid max 10 minuter per åkare måste hållas om väntande åkare finns. (1996)

2.      Jourförare har rätt att gå in i skidkön när och var den vill. (1995)

3.      Vi skall uppmuntra flera dragbåtsförare från klubben att köra på hemmatävlingarna. Förare som tillfrågas som tävlingsförare skall själva kunna avgöra om
de är mogna för uppgiften eller ej. (1997)

4.      Dragbåtsförarna till hemmatävlingarna tas ut på båtförarmötet. (1996, 1999)

5.      Alla dragbåtsförare skall ha målet att få köra på tävling. (1995)

6.      Kortning ska ske så att båten går direkt in i banan. (1997, 2000)

7.      För att minska risken att handtaget skjuts in i båten så ska chocktub alltid användas i slalom. (1997, 1998, 2000, 2013)

8.      Bortkörda bojar måste sättas tillbaka direkt. Bojen vid grundet ska finnas. (2000, 2011)

9.      Mindre rutinerade förare uppmanas att köra mer och med erfarna förare i båten, även hopp och kortning för att få tips och därmed en jämnare standard på förarna. (2001)

10.  Glas är förbjudet i båten (2006).

 

Noteringar

·         Punkter skrivna i fetstil har förändrats eller lagts till vid senaste dragbåtsförarmötet.

·         Punkter i överstruken stil har tagits bort vid senaste dragbåtsförarmötet.

·         Året då punkten beslutades finns angivet med årtal.

 

Härmed kallas alla medlemmar till höstmöte på lördagen den 24 oktober KL 10

Förslag till höstmötes punkter

1.                   Mötets öppnande

2.                   Fastställande av dagordning

3.                   Val av mötesordförande

4.                   Val av mötessekreterare

5.                   Val av två justerare tillika rösträknare

6.                  Framtidspunkten, ny och kan vi ha med den på alla kommande möten?

7.        Vattenskidskolan. Upplägg och personal till 2016

8.                   Anläggningen

9.                   Klubbdag vad skall göras?

10.                   Läger för elitsatsande ungdom och juniorer? För de tävlande?

11.               Dragbåtsförarutbildning aktuella/intresserade/nuvarande till 2016

12.               Tävlingar 2016 på sjön Silvköparen

13.                Beslut om olika datum så som:

·         Årsmötet

·         Klubbdag 

·         Sjösättning

·         Vår- och dragbåtsförarmöte

·         Tävlingsdatum inkl DITEC CUP

·         Upptagning av allt ur sjön

·         Höstmöte

14. Övriga frågor

15. Dragbåt

16. Mötets avslutande


 

Vårmöte i klubbstugan 2015 lördagen den 9 maj KL 10.00

 

 Förslag till dagordning

 

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av två justerare tillika rösträknare

6.   SjötillSjö 23 maj förbi Broddbobadet ca KL 10.40–11.30 info, frågor och planering

7.  Tävlingar DITEC CUP 15 juli KL 17.30 trick- och slalomtävling. Något som skall till? Är vi beredda? Anläggningen?

9.     Nya projekt? (hoppet i framtiden med placering o.likn)

10. Vattenskidskolan datum och ledare

11. Träningsläger och ungdom elit satsningspengar från Idrottslyftet

12. Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2015

 

Förslag till dagordning

 

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Dragbåten

7. Genomgång av dragbåtsreglerna.

8. Dragbåtsförarutbildning?

9. Nya båtförare?

10. Tävlingar 2014 DITEC-CUP Förare trick? Förare slalom?

11. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

12. Övriga frågor.

 


 

 

Gällande dragbåtsförarregler 2014 enligt dragbåtsförarmötet

Dragbåt

1.      Dragbåtsfond. (1987)

2.      Förarna skall se till att dragbåten städas inför varje träning & tävling.
Städningen antecknas i loggboken. (1995, 2005)

3.      Utrustning som skall finnas i dragbåten är flytväst och paddel (2013)

4.      Inga blöta dräkter eller shorts i dragbåten. (1997)

5.      Det får vara max 17 liter i tanken (2007)

6.      Allmän uppmaning att hålla dragbåten ren” som tillägg. Diskussion om att vara försiktiga vid angöring av brygga och att förorda Eco-Driving för att spara båt, natur och energi.(2014)

Förare

1.      Ordförande och ansvarig för jourschemat är de som godkänner nya dragbåtsförare. (2011)

2.      Nya förare som provar in beslutas på dragbåtsförarmötet. Minimiålder 18 år skall ha tillgång till bil som ordinarie dragbåtsförare, däremot så får man börja övningsköra som 16 åring.
Båtförarmötet ser mycket till mognad och lämplighet för de som skall ges chansen att prova in. Finns behov kan båtförarmötet kallas in under säsong. (1996, 2001, 2002, 2007)

3.      Antalet som får pröva in som dragbåtsförare varje år rekommenderas till två stycken. (1994, 1998)

4.      Dragbåtsförare skall utbildas inom klubben. (1996)

5.      Förare som har erhållit nyckel/kod föregående säsong eller tidigare kan agera instruktör för övningskörande förare. Det är viktigt att vara aktiv och inte bara ”åka med” då någon övningskör. (1997)

6.      Dragbåtsförare ska ha betalt medlemsavgiften för att få köra (1999, 2000)

7.      Övningskörande skall ha en mentor som följer upp körningen. (2003)

8.      Det är tillåtet att köra sin mentor om det finns en vuxen i båten.
Under mentors ansvar. (2008, 2011)

9.      Det är av yttersta vikt att vi årligen genomför dragbåtsförarutbildning, Bo mejlar till de som aktuella för utbildning i år. (2008)

Nyckel & tillgång till koden

1.      För att få behålla nycklarna måste man sköta dragbåtsjouren. (1994)

2.      Förare som ej sköter sin jour: "En gång ingen gång, två gånger alltid"= lämnar tillbaka nycklarna. Efter en missad körning skall en prickfria joursäsonger genomföras, annars nycklarna åter.
Råder omständigheter föraren ej kan styra över själv, så avgör mötet om föraren skall bli prickad eller ej. Anmärkning meddelas föraren. (1996, 2002)


 

Ansvaret

1.      Enligt tidigare beslut skall följande fortlöpa: båtansvarig behöver ej betala åkavgift. (1983)

2.      Det bör alltid finnas livräddare i dragbåten. Under hopp skall det alltid finnas vuxen livräddare med flytväst. (1994, 1998, 2004)

3.      Flytväst skall alltid finnas i dragbåten bakom passagerarnas ryggstöd. (1994)

4.      Alla medlemmar skall känna till vad som dragbåtsförarmötet beslutar. (1995)

5.      Styrelsen äger rätt att bestämma hur dragbåten får användas. Han har även rätt att kräva återlämnande av nycklar om hans förhållningsorder inte följs. Om diskussion uppstår
kallas det till extra båtförarmöte. Tyngder är därför förbjudna liksom någon form av extra dragstång enligt rekommendationer från Correct Craft. (Styrelsen 1997, 1998, 2000, 2011)

6.      Under ungdomskvällen bör minst en förälder finnas på land. (1998, 2000, 2006)

7.      Max antalet passagerare rekommenderas till 2 personer (2000, 2004)

Jouren  

1.      Kan man ej köra sin jourtid, så skall man själv ordna ersättare bland dragbåtsförarna i så god tid som möjligt. Bytet skall antecknas på hemsidan. (1996, 2011)
Förare har möjlighet att ställa in träningen om han ej kan ordna annan förare. Jourförare måste först kontakta till alla båtförare och försöka byta sin körning). Sedan meddelar
föraren Bo och Bo mejlar ut info till alla medlemmar. Föraren ska då ringa till Bo och Bo mejlar till samtliga medlemmar. Och sätta upp en lapp vid stugan om det är möjligt (2008)

2.      Alla förare rekommenderas att hjälpa varandra under jouren. (1993)

3.      Om åkare ej finns på plats inom en kvart från träningens start, kan jourföraren åka hem om den vill. (1996) (2013)

4.      Tavlan ersätts med nytt formulär. Båtföraren ansvarar för att den fungerar och läggs i kassörens fack efter avslutat träning. (1998)

5.      När båten ställs in följer senast använda dunkar in i båthuset. (1998)

6.      Vid åskväder har båtföraren rätt att åka hem om åskvädret ej har avtagit efter en kvart. (1998, 2013)

7.      Jourföraren har rätt att bryta vardagsträningen KL 21:00 och helgträningen KL 19:00 (2000).

Träning / tävling

1.      Åktid max 10 minuter per åkare måste hållas om väntande åkare finns. (1996)

2.      Jourförare har rätt att gå in i skidkön när och var den vill. (1995)

3.      Vi skall uppmuntra flera dragbåtsförare från klubben att köra på hemmatävlingarna. Förare som tillfrågas som tävlingsförare skall själva kunna avgöra om
de är mogna för uppgiften eller ej. (1997)

4.      Dragbåtsförarna till hemmatävlingarna tas ut på båtförarmötet. (1996, 1999)

5.      Alla dragbåtsförare skall ha målet att få köra på tävling. (1995)

6.      Kortning ska ske så att båten går direkt in i banan. (1997, 2000)

7.      För att minska risken att handtaget skjuts in i båten så ska chocktub alltid användas i slalom. (1997, 1998, 2000, 2013)

8.      Bortkörda bojar måste sättas tillbaka direkt. Bojen vid grundet ska finnas. (2000, 2011)

9.      Mindre rutinerade förare uppmanas att köra mer och med erfarna förare i båten, även hopp och kortning för att få tips och därmed en jämnare standard på förarna. (2001)

10.  Glas är förbjudet i båten (2006).

 

Noteringar

·         Punkter skrivna i fetstil har förändrats eller lagts till vid senaste dragbåtsförarmötet.

·         Punkter i överstruken stil har tagits bort vid senaste dragbåtsförarmötet.

·         Året då punkten beslutades finns angivet med årtal.

 

 

  Härmed kallas alla medlemmar till höstmöte på Måns Ols lördagen den 18 oktober KL 10

Förslag till höstmötes punkter

1.                   Mötets öppnande

2.                   Fastställande av dagordning

3.                   Val av mötesordförande

4.                   Val av mötessekreterare

5.                   Val av två justerare tillika rösträknare

6.                   Vattenskidskolan. Kill- och tjejgrupp? Upplägg och personal till 2015

7.                   Anläggningen

8.                   Klubbdag vad skall göras?

9.                   Läger för elitsatsande ungdom och juniorer? För de tävlande?

10.               Dragbåtsförarutbildning aktuella/intresserade/nuvarande till 2015

11.               Tävlingar 2015 på sjön Silvköparen

12.                Beslut om olika datumFörslag till kalendarium 2015 om det blir som i år så ...

·         Årsmötet lördagen den 14 mars KL 10 Måns Ols värdshus

·         Klubbdag sjön lördagen den 4 april KL 09.00

·         Ny sjösättningsdag blir långfredagen den 17 april KL 10.00

·         Vår- och dragbåtsförarmöte lördagen den 9 maj KL 10.00

·         DITEC CUP 15/7 KL 17.30 trick- och slalomtävling

·         Upptagning av allt ur sjön lördagen den 5:e oktober från KL 09.

·         Höstmöte på Måns Ols lördagen den 19 oktober KL 10

Övriga frågor

A: Skapa SMS-grupp eller liknande för våra dragbåtförare så att det blir lättare att nå alla och alla är informerade om det är något som alla behöver få reda på snabbt?

B: ”Vikten av att ha tävlingslicens frågan är om vi ska baka in det på något sätt i medlemskapet så att alla har möjligheten att tävla om de vill”. Peter

Övriga övriga frågor


 

Vår- och dragbåtsförarmöte och Extra årsmöte lördagen den 10 maj 2014 KL 10.00

 Extra årsmöte lördagen den 10 maj KL 10.00

 Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Behandling av 2013 års ekonomiska berättelse

7. Behandling av 2013 års revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

9. Val av kassör för 2 år

10. Ev. fyllnadsval

11. Disponering och firmatecknare för Silvköparens VSK konton

12. Övriga frågor


Vårmöte i klubbstugan 2014 lördagen den 10 maj KL 10.00

  Förslag till dagordning

 1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av två justerare tillika rösträknare

6.      Tävlingar  DITEC CUP 16/7 KL 17.30 trick- och slalomtävling.
Något som skall till? Är vi beredda? Anläggningen?

7.   Nya projekt?

8. Vattenskidskolan datum och ledare

9. Träningsläger och ungdom elit satsningspengar från Idrottslyftet

10. Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2014

 1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Genomgång av dragbåtsreglerna.

7. Dragbåtsförarutbildning?

8. Nya båtförare?

9. Tävlingar 2014 DITEC-CUP Förare trick? Förare slalom?

10. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

11. Övriga frågor.

 

                            Härmed kallas alla medlemmar till Höstmöte på Måns Ols värdshus lördagen den 19/10-2013 KL 10.00 

Förslag till höstmötes punkter

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Val av mötesordförande

 4. Val av mötessekreterare

 5. Val av två justerare tillika rösträknare

 6. Nästa dragbåt

 7. Den 3-årig vattenskidskolan. Upplägg och personal till 2014

 8. Anläggningen

 9. Klubbdag vad skall göras? Spången ut till första halvön? Annat?

 10. Läger för elitsatsande ungdom och juniorer så som 2013?

 11. Dragbåtsförarutbildning

 12. Tävlingar 2013 på sjön Silvköparen

 13. Beslut om olika datum
  Förslag till
  kalendarium 2014 om det blir som i år så ...
  Årsmötet lördagen den 15 mars KL 10 Måns Ols värdshus
  Klubbdag sjön lördagen den 19 april KL 09.00 eller mitt i vintern för att kunna komma åt riset?
  Sjösättning lördagen den 26 april KL 09.00
  Vår- och dragbåtsförarmöte lördagen den 10 maj KL 10.00
  DITEC CUP 16/7 KL 17.30 trick- och slalomtävling och några alternativa datum
  KM på Silvköparen?
  Upptagning av allt ur sjön söndagen den 4:e oktober från KL 09.
  Höstmöte på Måns Ols lördagen den 18 oktober KL 10

 14. Övriga frågor


 

 

                        Extra årmöte söndagen den 12 maj KL 10.00

                Förslag till dagordning

1.       Mötets öppnande

2.       Fastställande av dagordning

3.       Val av mötesordförande

4.       Val av mötessekreterare

5.       Val av två justerare tillika rösträknare

6.       Behandling av 2012 års ekonomiska berättelse

7.    Behandling av 2012 års revisionsberättelse

8.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året


                           Vårmöte  i klubbstugan 2013 söndagen den 12 maj KL 10.00

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av två justerare tillika rösträknare

6.      Tävlingar  DITEC CUP 17/7 KL 17.30 trick- och slalomtävling. Något som skall till? Är vi beredda? Anläggningen?

7.      Nya projekt?

8.   Vattenskidskolan datum och ledare

9.      Vattenaction.   

10. Träningsläger och ungdom elit satsningspengar från Idrottslyftet

11. KM?

12.  Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2013

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Genomgång av dragbåtsreglerna.

7. Dragbåtsförarutbildning?

8. Nya båtförare?

9. Tävlingar 2013 DITEC-CUP Förare trick? Förare slalom?

10. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

11. Övriga frågor.


                                    Härmed kallas alla medlemmar till Höstmöte på Måns Ols värdshus lördagen den 20/10-2012 KL 10.00 

Förslag till höstmötes punkter

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av dagordning

 3. Val av mötesordförande

 4. Val av mötessekreterare

 5. Val av två justerare tillika rösträknare

 6. Den 3-årig vattenskidskolan, personal till 2013

 7. Båthus

 8. Klubbdag i vinter med buskröjning? Spången ut till första halvön?

 9. Läger för elitsatsande ungdom och juniorer så som 2012?

 10. Dragbåtsförarutbildning

 11. Tävlingar 2013 på sjön Silvköparen

 12. Beslut om olika datum så som, årsmöte, vårmöte, dragbåtsförarmöte bl.a. KM?
  Förslag till
  kalendarium 2013
  Årsmötet lördagen den 16 mars KL 10 Måns Ols värdshus
  Klubbdag sjön lördagen den 20 april KL 09.00 eller mitt i vintern för att kunna komma åt riset?
  Sjösättning lördagen den 27 april KL 09.00
  Vår- och dragbåtsförarmöte söndagen den 12 maj KL 10.00
  DITEC CUP 10/7 KL 17.30 trick- och slalomtävling och några alternativa datum
  KM på Silvköparen?
  Upptagning av allt ur sjön söndagen den 5:e oktober från KL 09.
  Höstmöte på Måns Ols lördagen den 19 oktober KL 10

 13. Övriga frågor

                                       

                                        Vårmöte i klubbstugan 2011                

1.      Mötets öppnande

2.      Fastställande av dagordning

3.      Val av mötesordförande

4.      Val av mötessekreterare

5.      Val av två justerare tillika rösträknare

6.      Tävlingar 2011 DITEC-CUP. Något som skall till? Är vi beredda? Anläggningen?

7.      Nya projekt?

8.   Vattenskidskolan datum och ledare:
Nybörjargruppen med Niclas 29-30 juni och 13-14 juli KL 9-17
År 2 med. med Daniel 11-12 juli och 25-26 juli KL 9-17
År 3 med Anton och Bosse, datum?

9.      Vattenaction.   

10. Träningsläger och ungdom elit satsningspengar från Idrottslyftet

11. Ungdomsskidor, medel utbetalt till föreningen

11.  Övriga frågor.
 

Dragbåtsförarmöte i klubbstugan 2011

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av dagordning

3. Val av mötesordförande

4. Val av mötessekreterare

5. Val av två justerare tillika rösträknare

6. Genomgång av dragbåtsreglerna.

7. Stående dragbåtsförarutbildning?

8. Nya båtförare?

9. Tävlingar 2011 DITEC-CUP Förare trick? Förare slalom?

10. Jourschemat genomgång för fastställande av jouren, byten ändringar

11. Övriga frågor.