Fonden är efter idé av Carolina Ramsten om att bilda en fond för reinvestering av dragbåtar. Beslut togs på vårmötet lördagen den 10 maj 2014 enligt följande:

§ 9b: Fond för dragbåten skall upprättas likt Wasaloppskonceptet, där var och en kan skänka pengar och eller saker och tjänster som oavkortat går till nästa dragbåt.

Praktiskt så är det Silvköparens Vattenskidsklubbs bankgiro 598-5106 där man märker pengarna med "Till fonden" så skriver vi ut donatorns namn (om man vill) och summan. Om man vill skänka varor eller tjänster som senare kan omvandlas till fond för reinvestering av dragbåt så sätter vi ut det här nedan på samma sätt. Tack för ert bidrag!

Namn Donation Till fonden

Bosse

1000:- till klubbens Bankgiro 598-5106

och ring 070 62 82 245 för hämtning